odborný výkon študijný odbor ZA, PS

meranie fyziologických funkcií