telocvik - miniflorbal

Školské kolo stredoškolských hier pod záštitou odboru školstva ÚPSK v MINIFLORBALE.

Tešíme sa, že máme na škole toľko talentovaných žiakov, ktorí milujú šport.