praktická sestra

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola