Študijné odbory
4 - ročný odbor

PRAKTICKÁ SESTRA - kód 5361 M -  Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych  zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

Externé štúdium

PRAKTICKÁ SESTRA 5361 N -  bezplatné dvojročné pomaturitné štúdium pre absolventov strednej školy. Študenti týždenne absolvujú 15 vyučovacích hodín teórie a odbornú prax v rozsahu 800 hodín v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnej starostlivost  (Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš).

učebný odbor

SANITÁR - kód 5371 H - je bezplatné jednoročné večerné štúdium pre absolventov strednej školy (podmienka aspoň výučný list).  Rozsah je 15 hodín týždenne: teoretické hodiny a odborná klinická prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení. Štúdium končí záverečnou skúškou (praktickou a ústnou z teoretických odborných predmetov). Absolvent získava výučný list.iné, vyššie neuvedené (uviesť konkrétny druh)škola vymenuje odbory s uvedením kódu odboru a krátkym popisom