Stredná zdravotnícka škola Michalovce pripravuje odborných, kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov – praktické sestry, masérov, sanitárov a farmaceutických laborantov. Škola má kvalitne a na vysokej úrovni vybavené učebne pre výučbu odborných predmetov jednotlivých študijných odborov. Veľkým prínosom je virtuálna anatomická učebňa zriadená od roku 2018.

VÝHODY ŠKOLY:

 • moderné vybavenie školy a moderné vybavenie odborných učební,
 • vyučovanie anatómie s využitím virtuálnej anatomickej učebne,
 • vzdelávanie s podporou IKT,
 • praktické vyučovanie v nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce,
 • multifunkčné a plážové ihrisko,
 • účasť na aktivitách a akciách mimo školy,
 • exkurzie v zahraničí – odborné a jazykové – škola získala grant v rámci programu Erasmus,
 • certifikát Škola priateľská k deťom, 
 • školský psychológ na plný úväzok,
 • škola sa každoročne zúčastňuje SOČ, v ktorej získava popredné miesta v rámci SR,
 • Vzdelávacie centrum Microsoft – škola patrí k Microsoft Showcase School, sme druhé vzdelávacie centrum MS na Slovensku,
 • Sme autorizovaným testovacím centrom spoločnosti Certiport pre učiteľov a študentov, Microsoft Office Specialist Program - certifikácie poskytnú žiakom prípravu na úspešnú kariéru.