Mládež SČK

Mládež SČK sa počas celého školského roka zapája do rôznych aktivít.

Informácie tu