Prečo odporúčam na SZŠ študovať

"Musím povedať, že ja som osobne nikdy neľutovala výber tejto školy. Som maximálne spokojná, čo sa týka všeobecnovzdelávacích vyučovacích hodín alebo odborných zdravotníckych a praktických hodín a aj vyučovania zdravotníckej praxe. Musím povedať, že učitelia na našej škole sú úžasní, chcú nás naučiť všeobecnému aj odbornému poznaniu, ale zároveň nás motivujú a robia z nás lepších ľudí. Sú nápomocní v rôznych situáciách. Žiaci sa zapájajú aj do rôznych mimoškolských aktivít. Sú to rôzne humanitárne a dobrovoľnícke aktivity pre pacientov. Prečo si vybrať práve odbor, ktorý má teraz názov praktická sestra? Podľa mňa je to najťažší, ale zároveň najkrajší zdravotnícky odbor. Najťažší práve z toho hľadiska, že sa preberajú všetky telesné systémy a ochorenia podľa týchto systémov a to dosť podrobne. V našom odbore sa nemôžeme sústrediť iba na jednu časť tela, ale musíme myslieť na všetko. Je super, že na praxi kolujeme po rôznych nemocničných oddeleniach a sociálnych zariadeniach. Každý sa v niečom nájde. Zažila som na praxi úžasné veci, na ktoré nezabudnem." Dominika Bugošová

" Odbor zubný asistent vám ponúka široké možnosti vzdelávania a získavania informácií v oblasti zubného lekárstva, dentálnej hygieny, psychológie, pedagogiky, zdravotníckej dokumentácie, prvej pomoci a iných. Máte možnosť spoznať skvelé učiteľky a zubní lekári vás naučia mnoho termínov, postupov v zubnej ambulancii, latinských názvov či orientovať sa v diagnózach v zubnom lekárstve. Všetko, čo sa týka práce v zubnej ambulancii budete ovládať už v 18-tke. Jednou vetou môžem povedať, že štyri roky štúdia vás pripravia na prácu v zubnej ambulancii, urobia z vás samostatných, kriticky mysliacich ľudí, odborníkov v oblasti prevencie ochorení v ústnej dutine. Naučia vás verejne vystupovať a propagovať preventívne opatrenia v materských či základných školách, v domovoch dôchodcov a iných zariadeniach. Stanete sa súčasťou zubolekárskeho tímu." Martina Lipáková

"Dotyk lieči. V našom profesijnom odbore to platí doslova. Všetky z ponúkaných odborov na našej škole si vyžadujú určitú dávku odvahy. Predsa len pracujeme s ľudským zdravím a v konečnom dôsledku aj životom. No vybrať si práve odbor masér je výzva. Učenie sa precíznej anatómie a fyziológie ľudského tela, masážnych zostáv či rôznych cvikov, to sú len základy. No až s príchodom prvej odbornej praxe, prvým kontaktom s pacientom či prvým chybným krokom si uvedomíte, že toto je viac než len stredná škola. Uvedomíte si, že s ľuďmi pracujete v najužšom kontakte a že sa vám, podobne ako lekárovi, doslova zverili do rúk. Uvedomíte si, že vy svojimi rukami máte schopnosť pomáhať - liečiť druhých. Zároveň si však tiež uvedomíte, že im môžete aj nechtiac ublížiť, ak sa pomýlite. Budete sa musieť naučiť množstvo zručností a to nie len masérskych, ale aj ľudských. Často sa budete musieť prispôsobiť rôznym situáciám, v ktorých ste sa možno ešte nikdy neocitli. Budete musieť prekonať svoj strach, zahanbenie, nesmelosť či nepríjemné pocity. Naučíte sa lepšie komunikovať. Pozorné vnímanie, osobné skúsenosti a spätné reakcie pacientov vám budú v tomto prípade najlepším učiteľom. Výhodou tohto odboru je aj možnosť praxovať v rôznych rehabilitačných, relaxačných či masérskych zariadeniach už počas školy alebo letných prázdnin. Zároveň si môžete vybudovať aj svoju vlastnú klientelu medzi kamarátmi, rodinou či známymi. Určite to ocenia." Lucia Pavliková