prezentácia odborov v ZOC MAX

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne slávi 11. februára, naša škola pripravuje pre verejnosť akciu, ktorá je spojená s prezentáciou študijných odborov. Zdravotnícky asistenti merajú záujemcom krvný tlak a pomocou prístroja vypočítajú hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI). Techniky jemnej masáže tváre, ramien a rúk predvedú záujemcom žiaci študijného odboru masér. Žiaci študijného odboru zubný asistent informujú o prevencii zubného kazu a správnej starostlivosti o ústnu dutinu.