edukácia - Zdravé nôžky

Žiaci študijného odboru masér v rámci odbornej klinickej praxe strávia čas s deťmi z rôznych ročníkov Základnej školy. Každej skupinke žiakov vysvetľujú ako vyzerá a z čoho sa skladá zdravá noha, prečo je dôležitá pre zdravie a aká je jej úloha pri držaní tela. Odporúčajú zvýšenú starostlivosť o svoje nohy a edukujú ako má vyzerať zdraviu vyhovujúca obuv. Žiaci si vyskúšajú rôzne pomôcky na stimuláciu a masáž chodidiel a rehabilitačné pomôcky na cvičenie. Na záver žiaci študijného odboru masér vykonajú klasickú masáž dolných končatín a reflexnú masáž chodidiel, ktorá má najväčší úspech.