Súťaž o najlepší preklad ANJ, FRJ, NEJ

Každý školský rok organizujeme Súťaž o najlepší preklad. Zúčastňujú sa ho gymnazisti všetkých ročníkov. Sú rozdelení do dvoch kategórií na základe jazykovej úrovne. Súťaží sa v troch jazykoch: anglický, francúzsky a nemecký jazyk. Táto súťaž je u žiakov veľmi obľúbená.