Súťaž Enter study

V tejto súťaži sme zaznamenali veľký úspech! Naši šikovaní druháci, známi aj pod menom INCUBÁCI, sa zapojili do súťaže Enter study – olympiády v programovaní. V celoštátnom kole získali krásne 3. miesto. Ich komplexný stroj riadený microbitom, určený hlavne pre rast a vývin rastliny zo semienka, získal veľký úspech.