JPII. Garden Party

1. júna, na Deň detí, Žiacka školská rada usporadúva pre gymnazistov JPII. Garden Party (JPII. = Ján Pavol II. – patrón školy). V areáli školy žiaci pripravia občerstvenie a v pozadí hrá hudba. Hráme volejbal, futbal alebo si len tak vychutnávame príjemnú atmosféru. Z tejto milej akcie si každý odnáša dobrú náladu a s novým elánom sa teší na koniec školského roka.