Program eTwinning

Ide o medzinárodný projekt spolupráce škôl, v ktorom je angličtina hlavným komunikačným jazykom.

eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005 pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program eTwinning umožňuje našim žiakom spájať sa na diaľku, komunikovať vo virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou sa vzdelávať, získať, rozvíjať a osvojovať si cudzojazyčné zručnosti, chápať multikultúrné rozdiely  a vnímať bohatosť histórie, prírody či kultúry partnerských krajín.