Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Prácu SOČ píšu všetci tretiaci. Píšu ju sami alebo vo dvojiciach. Každý žiak či autorská dvojica má svojho školiteľa, ktorý ich vedie a sprevádza počas celého písania práce. Spoločne si vyberú zaujímavú tému, stanovujú ciele, metodiku, konzultujú a začínajú svoje bádanie v rôznych odboroch: humanitný, umelecký, ekonomický či prírodovedný a pedagogický odbor.

Každá práca je prezentovaná na školskom kole SOČ. Najlepšie práce postupujú na krajské kolo SOČ, kde  sa tešíme aj pekným úspechom. V šk. roku 2019/2020 reprezentovali naše žiačky školu na celoštátnom kole SOČ.