Duchovný život na škole

Okrem vzdelania je pre nás dôležitý i Tvoj osobnostný a duchovný rozvoj. Ponúkame Ti:

Sv. omše

 • pondelok na 4. vyučovacej hodine „triedne sv. omše“
 • utorok o 7:15 hod. sv. omša v Kaplnke sv. Jána Pavla II. (v budove školy), aj pre verejnosť  
 • sv. omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda v prikázané sviatky a pri príležitosti rôznych slávnosti, napr. otvorenie šk. roka, stužková slávnosť, odovzdávanie maturitných vysvedčení či záver šk. roka
 • na sv. omšiach spieva a hrá mládežnícky školský spevokol. Aj Ty sa môžeš stať jeho členom.

Duchovné obnovy žiakov

 • každá trieda ide v sprievode školského kaplána a triedneho učiteľa aspoň raz počas každého školského roka na duchovnú obnovu napr. do Diecézneho centra Premeny vo Važci. V septembri 2022 tam boli aj naši prváci (viď foto). 

Modlitba

 •  modlitba na začiatku a konci vyučovania
 •  október: desiatok ruženca, Milión detí sa modlí ruženec

Godzone tour

Pro-life aktivity

 •  Pochod za život
 •  Modlitebná kampaň 40 dní za život
 •  Sviečka za nenarodené detí
 •  Biela stužka – 25. marec = Deň počatého dieťaťa
 •  pro-life prednášky