Gymnázium sv. Jána Pavla II. je jednou zložkou Spojenej školy sv. Jána Pavla II. Spolu so základnou školou a ZUŠ tvorí úspešný trojlístok v meste Poprad.

Gymnázium bolo založené v roku 2002 pod názvom Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu. Od septembra 2018 nesie nový názov Gymnázium sv. Jána Pavla II.

Dňa 22. 10. 2018 o. biskup Mons. Štefan Sečka zasvätil našu školu a kaplnku práve sv. Jánovi Pavlovi II. a stal sa tak „oficiálnym“ patrónom školy.

Naše gymnázium ponúka štvorročné štúdium v odbore 7902 J 00.

Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk. Anglický jazyk je v prvom a druhom ročníku posilnený aj predmetom geografia v anglickom jazyku, v rámci ktorého sa žiaci učia metódou CLIL. (Viac o predmete sa dočítate v ďalších sekciách nášho profilu.) Druhý cudzí jazyk si žiaci volia medzi francúzskymnemeckým jazykom.

treťomštvrtom ročníku sa žiaci špecializujú na vyučovacie predmety, ktoré si zvolili ako maturitné predmety a ktoré budú potrebovať aj v rámci svojho vysokoškolského štúdia.

 

Krátky prehľad toho, čo Ťa u nás čaká...  (Podrobnejšie informácie nájdeš na jednotlivých stránkach nášho profilu.)

 

1. Máme dlhodobo 100 % úspešnosť žiakov pri maturitách.

2. 90 % našich absolventov sa hlási na vysoké školy.

3. Podľa INEKO patríme v regióne medzi najúspešnejšie gymnáziá v prijímaní absolventov na vysoké školy.

4. Naši kvalifikovaní učitelia s medzinárodnými odbornými skúsenosťami Ťa s ochotou pripravia na štúdium nielen na slovenských, ale aj na zahraničných univerzitách.

5. Pre nás je okrem vzdelania dôležitý i Tvoj osobnostný a duchovný rozvoj. Sme tu vždy pre Teba, učitelia, ako aj náš školský kaplán. 

6. Naučíme Ťa rozprávať svetovými jazykmi: angličtina, nemčina i francúzština.

7. Pomocou metódy CLIL budeš komunikovať po anglicky už v 1. ročníku.

8. Ponúkame Ti možnosť študovať v zahraničí v Anglicku, USA alebo zažiť zahraničný pobyt so študentami z celého sveta v rámci Erasmus+ , kde spoznáš nielen novú kultúru, ale získaš aj nových priateľov.

9. Môžeš sa zapojiť do medzinárodnej spolupráce škôl v programe eTwinning, kde posilníš svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

10. Informatikov zaujme výučba 3D tlače a robotiky, učebňa informatiky je vybavená aj tlačiarňami nadštandardnej kvality, ako sú ENDER 3, ENDER 6SE, KYWOO, EZT T1. V rámci robotiky Ti ponúkame plnohodnotné využívanie robotickej stavebnice EV3 a 51515, microbity a arduino vývojové dosky

11. Dáme Ti priestor ukázať svoje schopnosti a vedomosti vo všetkých predmetových olympiádach a iných rôznych zaujímavých súťažiach (Incubio Micro:bit, Enter study – olympiáda v programovaní, Súťaž o najlepší preklad, Hviezdoslavov Kubín, …a Slovo bolo u Boha…, Fyzikální online, Prezentiáda, SOČ a pod.).

12. Podporíme Tvoj záujem o prírodovedné predmety účasťou na Noci výskumníkov, spoluprácou s Prešovskou univerzitou v Prešove a UPJŠ v Košiciach, organizovaním súťaže Fyzik roka a Chemik roka, prednáškami s vedcami v rámci Kaviarne sv. Jána Pavla II.

13. Dávame Ti príležitosť byť mladým moderným človekom, ktorý sa pridá k nám a stane sa žiakom Zelenej školy, ktorá navrhuje zlepšenia v oblasti ochrany prírody, zelene, vody, ovzdušia, energie.

14. Pri škole si oddýchneš na smart lavičkách s bezdotykovým nabíjaním a bezplatným pripojením na internet.

15. Na ekologickú prepravu si budeš môcť v škole požičať elektrobicykle alebo elektrokolobežky.

16. Môžeš sa zapojiť do charitatívnej činnosti finančnými zbierkami: Belasý motýľ, Deň narcisov, Biela pastelka a iné.

17. Život na našej škole môžeš ovplyvňovať v Žiackej školskej rade, ktorá počas šk. roka organizuje prvácke imatrikulácie, účasť na Godzone tour, dni otvorených dverí, Mikulášsku poštu, Valentína, Pyžamový deň, každoročnú JPII Garden Party.

18. Podporujeme spoločenský život našich žiakov plný nezabudnuteľných zážitkov z besied, exkurzií, teambuildingov na žiakmi obľúbených duchovných obnovách, výletoch do európskych metropol, účasť v programe Kolumbus pre osobný rozvoj našich žiakov.

19. Tvoj kariérny úspech Ti zapezpečí bohatý výber seminárov (voliteľných predmetov už od 3. ročníka) podľa toho, ktorým smerom sa chceš na vysokej škole vybrať.

Prírodovedný smer: medicína, fyzioterapia, veterinárna medicína, stomatológia, prírodné vedy

Humanitný smer: právo, pedagogika, cudzie jazyky, umenie a kultúra, filozofia, teológia

Ekonomický smer: ekonomika, manažment, podnikanie, medzinárodné vzťahy

Technický smer: informatika, architektúra, stavebníctvo, strojárenstvo, poľnohospodárstvo

20. Ponúkame Ti semináre z cudzích jazykov, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov. Tieto voliteľné predmety (s dotáciou 14 a viac vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku) rozšíria a  prehĺbia Tvoje vedomosti potrebné k maturite a k prijímačkám na Tvoju vysnívanú univerzitu.

Gymnázium, kde vzdelanie a viera kráčajú ruka v ruke k úspechu

 

Obľúbené videá