GYMNÁZIUM sv. Jána Pavla II. v Poprade - NAJLEPŠÍ VÝBER PRE DEVIATAKA

Nezatvor dvere pred vlastným úspechom a rozbi predsudky...

V súčasnosti obohacujú ponuku gymnázií na Slovensku aj gymnáziá cirkevné, ktoré v ničom nezaostávajú za štátnymi, ba naopak, prinášajú istú pridanú hodnotu, ktorú žiaci objavia, ak sa po skončení základnej školy rozhodnú pre štúdium práve na niektorom z nich. Navyše, spomínaná hodnota sa čoskoro odzrkadlí v ich životoch, pretože cirkevné gymnáziá poskytujú nielen všeobecné vzdelanie, ale aj vychovávajú zrelých ľudí, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať druhým a získané vedomosti a zručnosti ponúknuť do služby nám všetkým. Jednou zo škôl, ktorá takýto profil absolventom základných škôl ponúka, je Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade.

Prvé miesto v regióne v prijímaní na vysoké školy

Prečo by sa mal deviatak rozhodnúť práve pre túto školu? Pretože podľa hodnotenia INEKO je popradské Gymnázium sv. Jána Pavla II. v podtatranskom regióne jednoznačne najúspešnejšie v prijímaní študentov na vysoké školy v SR. Jeho absolventi študujú prakticky na všetkých druhoch vysokých škôl na Slovensku či aj v zahraničí a po ich úspešnom ukončení veľmi rýchlo zastávajú zodpovedné pozície. „Len nedávno som skončila štúdium medicíny a už som hlavnou lekárkou na oddelení,“ s úsmevom prezrádza jedna z nedávnych absolventiek školy, ktorá do svojho povolania okrem odbornosti vnáša aj lásku, obetu a úprimný záujem o pacientov.

Materiálna vybavenosť a profesionálna príprava na maturitnú skúšku

Maturita je pre mnohých strašiakom. Avšak žiaci na popradskom cirkevnom gymnáziu ju takto vnímať nemusia. Vysoká odbornosť, profesionalita, náročnosť a ľudský prístup pedagógov sú pre nich zárukou, že túto skúšku zvládnu. Už v treťom ročníku majú možnosť vybrať si semináre, ktoré navštevujú počas dvoch rokov (14 hodín týždenne v oboch ročníkoch). Ich náplňou sú témy, ktoré slúžia na rozšírenie a prehĺbenie učiva na maturitu a prijímacie skúšky na akúkoľvek  vysokú školu, a to v smere prírodovednom, humanitnom, technickom či ekonomickom. Ako bonus môžu získať medzinárodný certifikát ECDL, čo využili už viacerí. Vyučovanie sa realizuje v moderne vybavenej budove. K dispozícii gymnazistom sú počítače s výkonným hardvérom, grafické karty na 3D grafiku a renderovanie, 3D tlačiarne, dataprojektory aj s možnosťou zobrazenia 3D, multimediálne zvukové zariadenie, robotické stavebnice a interaktívne tabule. Škola s predstihom reaguje na požiadavky trhu práce zavádzaním nových predmetov, napríklad 3D tlač a robotika, občan a právo, grafika a multimédiá, cvičná firma, biobádateľ či dejepis v anglickom jazyku. Podporuje e-learning, využíva elektronickú dokumentáciu a v komunikácii s rodičmi elektronické žiacke knižky. Neustále napreduje v modernizácii vybavenia a je otvorená novým metódam a formám učenia, ktorých cieľom je aktívne zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu.

Zelená škola a množstvo zážitkov

Pedagógom a žiakom popradského cirkevného gymnázia nie je ľahostajný osud sveta, ktorého sú súčasťou. Preto aktívne reagujú na globálne problémy. V roku 2019 sa gymnázium stalo úspešným v projekte Zelená škola a v roku 2021 sa zapojilo do prestížneho projektu Nórskeho kráľovstva, ktorý nesie názov Využívaj energiu ekologicky! Život v škole prináša tiež mnoho zážitkov, nezabudnuteľných okamihov, dlhotrvajúcich priateľstiev a úsmevných príhod. K pestrému životu študentov neodmysliteľne patria rôzne výlety, a to aj do zahraničia, zaujímavé exkurzie, návštevy divadelných predstavení, projekty (Erasmus+), a taktiež bohatý program študentskej rady. Nenahraditeľným bonusom pre žiakov je duchovný program, ktorý zahŕňa zaujímavé aktivity, pobytové obnovy, zájazdy na pútnické miesta či sväté omše. Škola sa takto stáva zárukou vysokých morálnych a  kresťanských hodnôt.

Škola, ktorá formuje srdce

Hovorí sa, že prostredie, v ktorom sa mladý človek pohybuje, ho vychováva a mení. Popradské cirkevné gymnázium chce byť školou, ktorá okrem rozumu formuje aj srdce, preto sa snaží v každom žiakovi objaviť dobro a rozvíjať ho. S pozitívnou skúsenosťou sa s nami podelila bývalá absolventka Dominika, ktorá hovorí, že správanie, s akým sa stretla na cirkevnom gymnáziu, bolo úplne iné, aké dovtedy poznala. „Každý druhému pomáhal, nikto nemal potrebu robiť intrigy a ohovárať. Postupne som sa začala meniť aj ja sama. Naučila som sa na ľudí pozerať inak, všímať si, akí naozaj sú a hľadať v nich to dobré. Pochopila som, že čestnosť, úprimnosť a láska sú v živote prvoradé,“ prezrádza Dominika a dodáva, že táto škola ju naučila byť úprimnejšou, láskavejšou. Začala si viac všímať ľudí okolo seba, vážiť si ich, rešpektovať a chápať. Prečo teda práve Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade? Pretože formuje a vychováva vzdelaných ľudí s dobrým srdcom.

Ak chcete školu spoznať osobne, pozývame Vás na DOD, ktoré bude 28.1.2022. Presnejšie informácie a  čas vstupu Vám bude včas oznámený po prihlásení do 26.1.2022 na vychovny.poradca@scspp.sk.

 

Tešíme sa na Vás!