Recitačné súťaže

  1. Hviezdoslavov Kubín
  2. „...a Slovo bolo u Boha...“ – naša škola organizuje krajské kolo tejto súťaže