Program Erasmus+

Programu Erasmus+ sa zúčastňujeme pravidelne od roku 2018 a vždy sa naň tešíme. Navštívili sme Maďarsko, Rumunsko, dvakrát sme boli v Litve. Jeden ročník projektu sme absolvovali na Slovensku.