Žofia 2015

Gymnázium sv. Jána Pavla II. nesie svoj nový názov od 1.9.2018. Pôvodný názov školy bol "Gymnázium Pavla Ušáka Olivu".