Súťaž Fyziklani online

Súťažiaci pracujú v maximálne päťčlennom tíme na vypracovaní jednotlivých úloh, pričom môžu používať dostupné online zdroje či knihy. Náročnosť môžete posúdiť sami – na stránke: https://online.fyziklani.cz/download/2021/reseni.pdf, kde nájdete zadania so správnymi riešeniami. Z nášho gymnázia sa zápolenia zúčastnili 3 tímy (jeden za 1., 2. a 3. ročník), ktoré sa statočne pasovali s úlohami. Najviac sa darilo našim najstarším žiakom, tí si tak pripísali body do súťaže Fyzik roka.