Kaviareň sv. Jána Pavla II.

V uplynulom šk. roku sme odštartovali tradíciu Kaviarní sv. Jána Pavla II., v rámci ktorých pozývame rôznych odborníkov, s ktorými sa naši študenti môžu stretnúť a diskutovať.

Prvú kaviareň odštartoval v rámci Európskej noci výskumníkov RNDr. Ladislav Galdun, PhD. z Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.