Kam po strednej

Milí deviataci!

Gymnázium sv. Jána Pavla II. vám ponúka širokú ponuku predmetov. V treťom a štvrtom ročníku si žiaci volia rozšírujúce predmety, tzv. semináre, ktorých hlavným cieľom je kvalitná príprava na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na VŠ.  

Vysoko kvalifikovaný učiteľ, dobre zvolený predmet, rodinná atmosféra  a inšpirujúci duchovný program je to, čo vám maximálne garantuje najlepšiu prípravu na vysokú školu podľa vaších predstáv. 

 

scspp@scspp.sk, č.t. 052 7721389, www.scspp.sk