Predmetové olympiády

Každoročne organizujeme školské kolo olympiády vo všetkých vyučovacích predmetoch. Najúspešnejší žiaci postupujú na okresné, obvodné či priamo na krajské kolo súťaže. Aj v týchto kolách sa tešíme pekným umiestneniam.