Program Zelená škola

Zelená škola: 1. certifikačné obdobie: 2018 – 2020

Téma: Zelené obstarávanie a úradovanie

Niektoré dosiahnuté ciele:

  1. Uprednostňujeme prírodné materiály pred syntetickými: textilné nákupné tašky, vrecúška na chlieb, pečivo a potraviny...
  2. Používame:

           A: predmety dennej potreby s viacnásobným použitím (napr. fľaše na vodu),

           B: recyklovaný kancelársky papier,

           C: „šmiráky“ na písomky a poznámky,

           D: eko čistiace prostriedky, eko mydlá, vrecúška s bylinkami.

  1. Triedime odpad v triedach.

Október 2020: Udelený titul, certifikát a vlajka Zelenej školy

 

Zelená škola: 2. certifikačné obdobie: 2022 - ... 

Téma: Energia

Čo sme zatiaľ stihli?

  1. Vytvorili sme kolégium Zelenej školy.
  2. Zvolili sme si patróna Zelenej školy – sv. don BoscaJ
  3. Pracujeme na audite a úvodnej nástenke.