Prírodné vedy a Praktický seminár z biológie

Praktické cvičenia:

  • bádateľská metóda
  • práca s elektrónovým mikroskopom a kamerou s napojením na PC
  • senzory Vernier
  • práca v teréne

 

Počas leta 2022 sme modernizovali učebne fyziky, chémie a biológie a v modernizácii stále pokračujeme.

 

Od roku 2019 sa radi zúčastňujeme Praktického seminára z biológie na Katedre biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Pracovali sme v laboratóriu pod odborným vedením doc. MVDr. Soňe Mačekovej, PhD., kde sme si skúsili prácu s DNA vzorkami a komplexným fungovaním vírusov a metód na ich zisťovanie. Následne sme sa zamerali na antropológiu a genetiku.