Program Kolumbus

Tento zážitkový program pod vedením skúsených lektorov, ktorého sa zúčastňujú druháci prebieha formou rôznych workshopov a stretnutí počas celého školského roka. Žiakov sprevádza na ceste sebapoznávania, odhaľovania svojich silných a slabých stránok, odbúravania stresu s cieľom osobného rastu a posúvania svojich limitov tak v štúdiu, ako aj v súkromnom živote. Žiaci majú z tohto programu nielen silný zážitok, ale aj úžitok vo forme psychickej podpory v zvládaní prekážok v živote.

„Veď aj malá zmena môže byť veľkým úspechom v našich životoch“, mohlo by byť mottom tohto programu.