Záujmové vzdelávanie

Záujmové vzdelávanie v šk. roku 2021/22:

   - Kondičné posilňovanie

   - Ošetrovateľstvo včera a dnes (dištančne - externé štúdium)

   - Sanitárstvo v praxi (dištančne - externé štúdium)

   - Turistický krúžok

   - Volejbal