Záujmové vzdelávanie

Bedmintonový krúžok
Esteticko-umelecký krúžok
Hravo k maturite (dištančná forma)
Konverzácia v anglickom jazyku
Krúžok prvej pomoci
Krúžok španielskeho jazyka
Maturita bez stresu (dištančná forma)
Moderné ošetrovanie
Moderné ošetrovateľstvo (dištančná forma)
Nové postupy v ošetrovateľskej starostlivosti
Ošetrovateľstvo v kocke (dištančná forma)
Ošetrovateľstvo v praxi
Recept na úspešnú maturitu
Sanitárstvo v malíčku
Sanitárstvo v praxi (dištančná forma)
Spoločenskovedný krúžok
Školský parlament