Študentská konferencia

Študentská konferencia sa koná raz ročne a je zameraná na konkrétnu oblasť zdravotnej starostlivosti.