Pedagogický zbor

Pedagogický zbor interných zamestnancov dopĺňajú externí učitelia – lekári a externé učiteľky – sestry z praxe. Všetci interní učitelia – spĺňajú požiadavky na  odbornú a pedagogickú spôsobilosť.