Akcia Prevencia rakoviny

Pilotný vzdelávací projekt o prevencii rakoviny na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene

Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene sa zapojila do pilotného projektu, ktorý je zameraný na prevenciu rakoviny. Koná sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva zdravotníctva. Garantom projektu je Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Organizačne zastrešuje projekt Liga proti rakovine v spolupráci s organizáciou Nie rakovine. 60 žiakov tretích a druhých ročníkov sa interaktívnou formou zapojilo do vzdelávania o jednotlivých typoch rakoviny a spôsobe ich prevencie. Na 3D modeli prsníkov a semenníkov si vyskúšali palpačné vyšetrenie, prešli si maketou pľúc, smokerlyzér im odmeral hladinu CO vo vydychovanom vzduchu, v nafukovacom čreve sa dozvedeli o možnostiach prevencie rakoviny hrubého čreva. Žiaci získali aj cenné informácie o aktuálnej nevyhnutnej ochrane pred slnečným žiarením, o rakovine spôsobenej HPV vírusom a o dôležitosti psychického zdravia – ako súčasť prevencie ochorení vrátane onkologických.

Vďaka edukačným aktivitám sa zvýšuje povedomie žiakov o najrozšírenejších onkologických ochoreniach.