Deň zdravia

Od roku 1950 je 7. apríl v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane Slovenska, zapísaný ako Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému upozorňujúcu na aspekty zdravia, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť.