Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi sa realizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Banská Bystrica. Žiaci ako budúci zdravotnícki pracovníci si uvedomujú, že darovanie krvi je skutočným „darom života“. Vďaka tomuto humánnemu činu zachránia nejeden ľudský život.