Svetový deň Downovho syndrómu

21. marec je venovaný Svetovému dňu Downovho syndrómu a Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene sa zapojila do Ponožkovej výzvy na podporu povedomia o Downovom syndróme.
V tento deň si obúvame rozdielne ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia, pretože sa líšia tvarom, farbou či vzorom. A to je hlavná myšlienka, tejto akcie. Odlišnosť je normálna a patrí do nášho života.
Prečo práve ponožky a prečo práve v tento dátum? U človeka s Downovým syndrómom vznikne porucha na chromozóme 21, keď sa namiesto páru vytvoria rovno 3 kópie. Preto dátum 21. 3. Tvar ponožiek pripomína tvar chromozómov. Preto sa symbolom stali ponožky.
Do akcie sa zapojili všetci žiaci našej školy a samozrejme aj celý pedagogický zbor. Týmto gestom sme chceli podporiť myšlienku, že odlišnosť patrí do nášho života a chceme pomôcť búrať predsudky spoločnosti.