Odborná klinická prax žiakov SZŠ Zvolen

Výučbové pracoviská sú vyberané s ohľadom na legislatívne predpisy MZ SR, počet žiakov v skupine (6), s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu a kompetencie praktickej sestry. Je vhodné, ak si žiak nacvičuje a upevňuje vedomosti na rovnakých pracoviskách v 3. aj 4. ročníku v I. aj II. polroku. Maximálny počet výučbových pracovísk počas štúdia pre jedného žiaka je 6.