Projekty, zahraničná prax

Program Leonardo da Vinci, programe Erasmus+:

- Španielsko – Malaga, 2007- Kvalita života seniorov v európskych domovoch dôchodcov

- Česko – Vyškov , 2007- Výmenný pobyt študentov SZŠ Vyškov a SZŠ Zvolen

- Španielsko – Malaga, 2008- Úloha zdravotníckeho asistenta v zariadeniach drogových závislostí, 2008- Zdravotnícki asistenti v akcii

- Španielsko – Malaga, 2009- Kvalita života seniorov v európskych domovoch dôchodcov, 2009- Stredné zdravotnícke vzdelávanie v EÚ / učitelia

- Česko – Vyškov, 2009- Úloha a postavenie zdravotníckeho asistenta v nemocničných zariadeniach

- Španielsko – Malaga, 2010- Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania / učitelia, 2010-Zlepšovanie kvality života seniorov v EÚ

- Česko – Vyškov, 2010- Úloha a postavenie zdravotníckeho asistenta v nemocničných zariadeniach

- Španielsko – Malaga, 2011- Spoznávanie teoretického a praktického vzdelávania v školách a zdravotníckych zariadeniach v Španielsku / učitelia, 2011- Prax slovenských zdravotníckych asistentov v európskych zariadeniach

- Česko – Vyškov, 2011- Prax slovenských zdravotníckych asistentov v európskych zariadeniach

- Španielsko – Malaga, 2014- Prax zdravotníckych asistentov v Európe

- Česko – Vyškov, 2014- Prax zdravotníckych asistentov v Európe

- Španielsko – Malaga, 2017-Prax zdravotníckych asistentov v európskych zdravotníckych zariadeniach

- Španielsko – Malaga, 2018- Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe

- Nemecko – Lipsko, 2018- Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe

- Španielsko – Malaga, 2019- Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe, 2019- Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe / učitelia

- Česko – Mělník, 2019- Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe

- Španielsko – Malaga, 2021- Ošetrovanie chorých a seniorov v Európe, 2021- Ošetrovanie chorých a seniorov v Európe / učitelia

- Španielsko, Česko, Taliansko-Nemecko, 2022/2023 Krátkodobé mobility učiacich sa v sektore odborného vzdelávania a prípravy,

- Španielsko , 2022/2023 Mobilita zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy.