Deň narcisov

Deň narcisov každoročne organizuje Liga proti rakovine na podporu programov prevencie , včasnej diagnostiky a liečby rakoviny. Pri tejto akcii  spolupracujú naši žiaci a učitelia.