Naše úspechy

Olympiády:

     - Biblická olympiáda
     - Olympiáda ľudských práv
     - Olympiáda kritického myslenia
     - Olympiáda v anglickom jazyku

 

Účasť a reprezentácia na medzinárodných súťažiach a súťažiach žiakov medzi SŠ:

     - Poznáme svoje telo
     - poskytovanie prvej pomoci
     - Fullova ruža
     - Mladý Európan
     - Mladý digitálny Európan
     - iBobor
     - IT FITNESS TEST
     - Genius Logikus
     - Zelený objektív
     - Zdravotník v akcii
     - Drogy to teda nie!
     - Rodina a základné právo na život
     - Cesty za poznaním minulosti
     - Originál vs. Fejk
     - Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce