Naše úspechy

Olympiády:

     - Biblická olympiáda
     - Olympiáda ľudských práv

Účasť a reprezentácia na medzinárodných súťažiach a súťažiach žiakov medzi SZŠ:

     - celoslovenská konferencia odboru zdravotnícky asistent
     - Poznáme svoje telo
     - poskytovanie prvej pomoci
     - Fullova ruža
     - Mladý Európan
     - Mladý digitálny Európan
     - iBobor
     - IT FITNESS TEST
     - Genius Logikus
     - Zelený objektív
     - Zdravotník v akcii