Škola v kocke

Stredná zdravotnícka škola sa nachádza v centre mesta Zvolen. V regióne má nezastupiteľné miesto. Pripravuje kvalifikovaných pracovníkov pre oblasť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

Okrem klasických učební má odborné učebne pre vyučovanie predmetov komplexu ošetrovateľstva, prvej pomoci, učebňu anatómie, jazykové učebne, učebňu informatiky, multimediálnu učebňu a knižnicu.

Zameranie školy úzko súvisí aj s charitatívnou činnosťou, do ktorej sa škola v dostatočnej miere zapája. Aktivity školy sú vždy priebežne dopĺňané podľa aktuálnych ponúk rôznych inštitúcií a potrieb verejnosti.

Škola je členom Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Slovenskej republike a v roku 2021 získala Cenu primátorky mesta Zvolen.