Uplatnenie absolventov

Rozvíjajúca sa infraštruktúra v zdravotníctve, výstavba zdravotníckych zariadení novej generácie sú zárukou dostatočného počtu pracovných príležitostí v budúcnosti pre sestry,  rádiologických technikov, praktické sestry, sanitárov, farmaceutických laborantov.  Zdravotnícky pracovníci  sú dlhodobo žiadaní na trhu práce. Po ukončení štúdia absolventi možu pokračovať:

  • vo vyššom odbornom štúdiu na našej škole DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA alebo DIPLOMOVANÝ RÁDIOLOGICKÝ ASISTENT
  • pokračovať v univerzitnom štúdiu na Slovensku i v zahraničí
  • zamestnať sa v ambulanciách, oddeleniach, na klinikách zdravotníckych zariadení, v zariadeniach sociálnych služieb, v lekárňach, výdajniach zdravotníckych potrieb, farmaceutickom priemysle, v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv
  • farmaceutickí laboranti do priemeru 1,1 za 4 roky štúdia bez prijímacieho pohovoru môžu študovať na VŠ Farmácie