Priestory školy

Žiaci majú v škole vytvorené podnetné prostredie s modernými pomôckami, predovšetkým na výučbu odborných predmetov. Škola disponuje výborným vybavením učební pomôckami a IK technikou zabezpečených pomocou finančných prostriedkov z EÚ. Žiaci využívajú odborné učebne pre výučbu ošetrovateľských techník, farmaceutických predmetov, pre výučbu farmácie je k dispozícii moderne vybavená učebňa simulujúca priestory lekárne, učebňa anatómie, bylinková záhradka, chemická učebňa, učebňa prvej pomoci, žiaci majú k dispozícii modernú školskú knižnicu.