Škola s najlepšími výsledkami žiakov

Spomedzi stredných zdravotníckych škôl v Nitrianskom kraji sme sa umiestnili na 1. mieste podľa hodnotenia  agentúry INEKO, ktorá každý rok zverejňuje aktuálny rebríček základných a stredných škôl na Slovensku, kde hodnotí predovšetkým dosiahnuté výsledky žiakov na základe stanovených kritérií (zdroj: www.ineko.sk). 

 • v šk. roku 2020/2021 na 14. MIESTE spomedzi hodnotených 480 SOŠ
 • v NSK na 4. mieste
 • v šk. roku 2019/2020 na 2. MIESTE spomedzi hodnotených SOŠ
 • v NSK na 1. MIESTE
 • v šk. roku 2018/2019/ II. polrok na 2. MIESTE spomedzi 355 hodnotených SOŠ
 • v NSK na 1. MIESTE
 • v šk. roku 2018/2019/I. polrok na 3. MIESTE spomedzi 350 hodnotených SOŠ
 • v NSK na 1. MIESTE
 • v šk. roku 2017/2018/II. polrok na 3. MIESTE z vyše 354 hodnotených
 • v NSK na 1. MIESTE
 • v šk. roku 2017/2018/I. polrok na 6. MIESTE z vyše 356 hodnotených SOŠ
 •  v NSK na 2. MIESTE

Žiaci dosahujú v celonárodných testoch výborné výsledky, zúčastňujú sa vedomostných a športových súťaží. Za úspechom žiakov sa okrem samotného úsilia žiakov, skrýva dlhodobá snaha vedenia a pedagógov školy o zvyšovanie kvality výučby.