diplomovaná všeobecná sestra

Stredná zdravotnícka škola