Medzinárodná cena vojvodu z Edinbghu (DofE)

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Naša škola sa, ako jedna z prvých v kraji, zapojila do projektu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE). Do projektu sa môžu zapojiť žiaci, ktorí chcú posilniť svoju zodpovednosť a vytrvalosť, prekonávať samých seba a získavať nové zručnosti. Stanovujú si individuálne ciele v štyroch oblastiach: šport, rozvoj talentu, dobrovoľníctvo a expedícia. Do programu sa každoročne zvyšuje počet zapojených žiakov. Vytrvalí žiaci si prevezmú ocenenia za dosiahnutie cieľov na bronzovej úrovni a pokračujú v plnení stanovených cieľov na striebornej a zlatej úrovni. Ceny žiakom odovzdáva člen britskej kráľovskej rodiny.

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

Program má tri úrovne odlišnej náročnosti, v ktorej naši žiaci dosiahli STRIEBORNÚ ÚROVEŇ:

  1. bronzová
  2. strieborná
  3. zlatá