Kvalifikovaný pedagogický personál

Pedagogickí kolektív tvorí tím nadšených učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov. Lekári, farmaceuti, inžinieri, sestry. Pedagógovia pravidelne absolvujú vzdelávania so zameraním na metódy výučby, motiváciu, zúčastňujú sa na konferenciách. Aktívne spolupracujú s MZ SR a sú autormi celoštátnych odborných učebníc pre zdravotnícke školy. Sme Škola priateľská k deťom status udeľuje UNICEF Slovensko. Cieľom projektu je vytvoriť v škole bezpečné prostredie, kde sa žiaci cítia dobre, sebaisto a chodia do školy s radosťou. Škola priateľská k deťom učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Máme vypracovaný etický kódex žiaka a učiteľa, ktorí učitelia pri výučbe rešpektujú.