Enviroprojekt 2020

Naša škola aktívne rozvíja environmentálny program školy, zbierame 9 komodít, kontaktujeme firmy, ktoré nám zabezpečujú odvoz plastov, papiera, za ktorý získavame toaletný papier a papierové utierky, zbierame vrchnáčiky z plastových fliaš pre konkrétne deti, šatstvo odovzdávame charite. Na batérie, elektroodpad, vypísané perá a žiarivky máme zberné nádoby. Snažíme sa budovať u žiakov environmentálne cítenie a formovať ich postoje, pretože problémy životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Enviromentálne aktivity sme rozšírili o praktické aktivity zamerané na zlepšovanie, úpravu a čistenie životného prostredia od odpadkov. Chceme všetkým ukázať, že nám na prostredí, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme, pracujeme a vychovávame žiakov, naozaj záleží.