Povedali o nás naši žiaci....

..."vďaka škole som v prvom ročníku získal štipendium na štúdium do Mexika a teraz pokračujem v štúdiu na Lekárskej fakulte"....

... "je to škola, kde svoje nadanie a tvorivosť môžeme prezentovať na literárnych, recitačných, jazykových súťažiach a olympiádach. Získané vedomosti a zručnosti si  môžeme overiť aj v súťažiach týkajúcich sa prvej pomoci na Slovensku aj v ČR" ...

..."šport je každodennou súčasťou môjho života a preto mi táto škola vyhovuje. Podporuje a vedie mladých ľudí k športu zážitkovou formou ako aj netradičnými formami športu"...

..."škola mi dokáže sprostredkovať brigádu v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení. Už nemusím hľadať brigádu v nákupných centrách"...

..."mám istotu, že po skončení štúdia sa zamestnám lebo študujem v odbore s  najvyšším uplatnením na trhu práce"....

..."na škole sa mi najviac  páči férové jednanie učiteľov so žiakmi. Je to škola kde sú žiaci na prvom mieste a kladie sa dôraz na spätnú väzbu od žiaka"...

..."vybrala som si túto školu, pretože je tu všetko čo potrebujem k štúdiu: učebný materiál na internete, možnosť elektronickej maturity, môžem využívať počítač a tlačiareň pre svoju potrebu. Škola nám zabezpečí pitný režim, mliečny program, hygienické pomôcky"...