Šport má na škole zelenú

Pohybovú aktivitu mladých podporujeme zážitkovou formou aj netradičnými formami športu napr. splavovanie rieky Nitry na kajakoch, kánoe, plávanie, tanec, korčuľovanie, lyžiarsky, snowboardový a turistický kurz.