Chuť zahraničia

Uvedomujeme si nevyhnutnosť vybavenia mladých ľudí jazykovými kompetenciami a preto podporujeme jazykové zručnosti u žiakov prostredníctvom aktuálne prebiehajúcich projektov.

  • Medzinárodný projekt Educate Slovakia prináša žiakom každoročne možnosť komunikácie s anglicky hovoriacimi stážistami z rôznych krajín
  • Účasť na odborných stážach v zdravotníckych zariadeniach v  Nemecku, Veľkej Británii,  Srbsku, v Českej republike prináša okrem posilnenia jazykovej vybavenosti žiakov, samostatnosť, flexibilitu a nové poznatky z multikultúrnych krajín
  • Príjemným spestrením štúdia je možnosť zúčastniť sa na poznávacom zájazde vo Veľkej Británii, Francúzku alebo v Rakúsku
  • Erasmus +
  • Fulbright - pôsobenie amerického lektora, s japonskými koreňmi, asistenta výučby anglického jazyka Masa Sakamoto, ktorý prebral komunikačné aktivity vo všetkých ročníkoch zamerané na konverzačné na konverzačné témy s ohľadom prípravy na maturitnú skúšku