Deň otvorených dverí 2022

Srdečne pozývame žiakov základných škôl, 
učiteľov, rodičov a širokú verejnosťna

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

1. december 2022

od 8:00 do 14:00 hod.

Podrobné informácie nájdete v letáku  - link tu