elektromechanik - silnoprúdová technika

Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola techniky a služieb
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Stredná odborná škola technická
Spojená škola
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Súkromná spojená škola EDURAM
Stredná odborná škola polytechnická Kňažia
Stredná odborná škola technológií a remesiel

Stránky